Uvjeti korištenja web stranice

Molimo pročitajte i upoznajte se sa sljedećim uvjetima koje morate ispuniti da biste koristili našu porno stranicu Pornann:

  1. Odrasla ste osoba jer se ova video stranica fokusira na pornografiju, seks i erotiku.
  2. Na web mjesto ulazite vlastitom voljom.
  3. Seksualno orijentirani sadržaj koji vidite na ovoj stranici ne vrijeđa vas ni na koji način i služit će isključivo za vašu osobnu upotrebu.
  4. Ovu ćete stranicu koristiti legalno i nećete joj dopustiti pristup maloljetnim osobama i osobama koje bi kršenjem zakona kršile posjet.
  5. Stranicu gledate dobrovoljno, a ne pod prisilom.
  6. Web stranicu ćete upotrebljavati na način da ne kršite nijedan važeći zakon, a također ćete je koristiti na način da na bilo koji način ne naštetite operateru web stranice Pornann.

Ako ispunjavate sve gore navedene uvjete, ništa vas neće spriječiti u gledanju neke kvalitetne pornografije na našoj web stranici.

Ako ne ispunjavate samo jedan od gore navedenih uvjeta, nemojte koristiti web stranicu Pornann!