Podmienky a pravidlá používania web stránky

Prosíme vás, aby ste si prečítali a oboznámili sa s nasledujúcimi podmienkami, ktoré musíte spĺňať, aby ste mohli používať náš pornografický web Pornann:

  1. Ste dospelý, nakoľko táto video stránka je zameraná na porno, sex a erotiku.
  2. Na stránky vstupujete s vlastnej vôle.
  3. Sexuálne orientovaný obsah, ktorý uvidíte na týchto stránkach vás nijakým spôsobom neuráža a bude výhradne použitý pre vašu osobnú potrebu.
  4. Budete používať tieto stránky zákonne a neumožníte vstup na tieto stránky osobám, ktoré sú neplnoleté a osobám, ktoré by svojou návštevou porušovali zákony.
  5. Stránky si pozeráte dobrovoľne a nie pod nátlakom.
  6. Web stránku budete používať tak, aby ste neporušoval žiadne platné právne zákony a tiež ju budete používať tak, aby ste žiadnym spôsobom neškodil prevádzkovateľovi webovej stránky Pornann.

Ak spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky, tak vám nebráni už nič v tom, aby ste si pozreli na našich web stránkach nejaké kvalitné porno.

Pokiaľ nespĺňate čo by len jednu vyššie uvedenú podmienku, prosíme vás, nepoužívajte web Pornann!