Cookie là gì?

Cookie là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng? Cookie là các tệp nhỏ và ngắn được gửi và lưu trữ trên thiết bị của bạn mà bạn dùng để duyệt các trang của chúng tôi. Nếu bạn quay lại trang web khiêu dâm Pornann của chúng tôi trong tương lai, thiết bị của bạn sẽ được nhận dạng, cookie của bạn sẽ được gửi lại cho chúng tôi và trang web sẽ hoạt động nhanh hơn và hiệu quả hơn vì máy chủ không cần tạo tất cả các tệp từ đầu . Chúng tôi sử dụng cookie để làm cho việc lướt trên trang web của chúng tôi dễ chịu hơn và giảm tải cho máy chủ. Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi, vui lòng không sử dụng trang web của Pornann và rời khỏi trang web này.