Villkor för användning av webbplatsen

Läs och bekanta dig med följande villkor som du måste uppfylla för att kunna använda vår Pornann-porrsida:

  1. Du är vuxen eftersom den här videosidan fokuserar på porr, sex och erotik.
  2. Du går in på webbplatsen av egen fri vilja.
  3. Det sexuellt orienterade innehållet som du ser på den här webbplatsen gör dig inte på något sätt och kommer endast att användas för ditt personliga bruk.
  4. Du kommer att använda denna webbplats lagligt och tillåter inte åtkomst till denna webbplats för personer som är minderåriga och personer som skulle bryta mot lagen genom att besöka. 
  5. Du tittar på webbplatsen frivilligt och inte under tvång.
  6. Du kommer att använda webbplatsen på ett sådant sätt att du inte bryter mot tillämpliga lagar och du kommer också att använda den på ett sådant sätt att du inte skadar operatören av Pornanns webbplats på något sätt.

Om du uppfyller alla ovanstående villkor finns det inget som hindrar dig från att titta på kvalitetsporr på vår webbplats.

Om du inte bara uppfyller ett av ovanstående villkor, använd inte Pornanns webbplats!