Podmínky a pravidla používání web stránky

Prosíme vás, abyste si přečetli a seznámili se s následujícími podmínkami, které musíte splňovat, abyste mohli používat náš pornografický web Pornann:

  1. Jste dospělý, nakolik tato video stránka je zaměřena na porno, sex a erotiku.
  2. Na stránky vstupujete s vlastní vůle.
  3. Sexuální orientovaný obsah, který uvidíte na těchto stránkách vás nijak neuráží a bude výhradně použit pro vaši osobní potřebu.
  4. Budete používat tyto stránky zákonně a neumožníte vstup na tyto stránky osobám, které jsou nezletilé a osobám, které by svou návštěvou porušovaly zákony.
  5. Stránky si díváte dobrovolně a ne pod nátlakom.
  6. Web stránku budete používat tak, abyste neporušoval žádné platné právní zákony a také ji budete používat tak, abyste žádným způsobem neškodil provozovateli webové stránky Pornann.

Pokud splňujete všechny výše uvedené podmínky, tak vám nebrání už nic v tom, abyste si prohlédli na našich web stránkách nějaké kvalitní porno.

Pokud nesplňujete což by jen jednu výše uvedenou podmínku, prosíme vás, nepoužívejte web Pornann!