Informace o zpracování cookies

Provozovatel webových stránek www.pornann.com (dále také jako „webová stránka“ nebo „webové stránky“) na svých webových stránkách používá a vyhodnocuje soubory cookies.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR”) a zákona 452/2021 Sb. o elektronických komunikacích (dále jen „Zákon”).

1. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě webu ukládají do zařízení (například počítače, smartphonu nebo tabletu) s přístupem na internet. Díky těmto souborům si web na určitou dobu uchovává informace o chování uživatele (např. přihlášení se pod určitým přihlašovacím jménem, ​​nastavení jazyka nebo velikosti písma a různé jiné). Soubory cookies uložené ve webovém prohlížeči uživatele tak dokáží zajistit, že při příští návštěvě webové stránky nebo prohlížení jejích jednotlivých stránek uživatel nemusí opětovně uvádět údaje, které již jednou zadal; webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a  informace odešle zpět webové stránce, která vytvořila soubory cookies původně.

2. Účel používání cookies

Obecně se soubory cookies používají pro různé účely, počínaje zabezpečením funkčnosti webových stránek, přes umožnění individualizace a personalizace, či statistických analýz chování uživatelů až po reklamu cílenou přímo na uživatele webových stránek.

3. Typy souborů cookies

Soubory cookies se v závislosti na různých kritériích řadí pod několik typů.

Z hlediska původu souborů cookies existují:

  • soubory cookies první strany (first party cookies), které vytváří aktuálně navštěvovaný web; jen ona umí tuto kategorii souborů cookies rozpoznat a přečíst. Obecně provozovatel tyto cookies využívá zejména za účelem zvyšování kvality služeb poskytovaných prostřednictvím svých webových stránek, personalizaci zobrazení obsahu, zlepšování jejího obsahu nebo analýzy návštěvnosti.
  • soubory cookies třetích stran (third party cookies) se do zařízení uživatele ukládají jinými webovými lokalitami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Soubory cookies třetí strany se tak v rámci internetu ukládají na více webových stránkách a třetí strany, které tyto cookies vytvořily, jsou schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto soubory cookies uloženy. Díky tomuto principu fungování souborů cookies mohou třetí strany sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a následně na základě získaných údajů provozovatelům webových lokalit poskytovat služby jako například měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy.

V závislosti na době platnosti, během které jsou soubory cookies uchovávané v uživatelově zařízení je rozdělujeme na dva základní typy:

  • dočasné soubory cookies (session cookies) se využívají pouze v rámci jedné konkrétní návštěvy webu. Soubory cookies této kategorie se v okamžiku otevření konkrétní webové stránky aktivují, a naopak v okamžiku zavření prohlížeče se vymažou. Slouží zejména k identifikaci zařízení při prohlížení webu a zlepšují možnosti jejího prohlížení.
  • trvalé soubory cookies (persistent cookies) pomáhají rozpoznat každého unikátního uživatele webu a zůstávají uchovány v uživatelově zařízení, dokud neuplyne jejich předem nastavená doba platnosti nebo dokud je uživatel nevymaže. Trvalé soubory cookies umožňují poskytnout uživateli při příští návštěvě webu personalizovanější obsah.

Z hlediska funkce se soubory cookies řadí pod následující typy:

  • nezbytně nutné soubory cookies (strictly necessary cookies) jsou nutné k provozování a fungování webových stránek a v systémech provozovatele je nelze vypnout. Nezbytně nutné cookies neuchovávají žádné osobní identifikační údaje a jejich používání nevyžaduje souhlas uživatele.
  • preferenční soubory cookies získávají informace o volbách a preferencích uživatele vzhledem k určitému webu. Umožňují zapamatovat si například jazyk nebo jiné  lokální nastavení a adekvátně tomu přizpůsobit stránku. Preferenční soubory cookies umožňují webu zapamatovat si informace, které mohou měnit způsob, jakým se web chová nebo vypadá.
  • analytické soubory cookies shromažďují převážně anonymní informace o tom, jakým způsobem uživatel používá webovou lokalitu, například jaké podstránky uživatel navštěvuje nejčastěji a jaký obsah je pro něj nejzajímavější. Informace shromážděné touto kategorií cookies umožňují zatraktivnit webové stránky a optimalizovat jejich obsah. Analytické soubory cookies se po zavření prohlížeče nevymažou; natrvalo se uloží v uživatelově počítači nebo jiném zařízení.
  • reklamní soubory cookies se využívají ke správnému nastavení, zacílení a personalizaci reklamy zobrazované na webové stránce zapojené do reklamního systému. Tyto soubory cookies zadávají na webovou stránku provozovatele třetí strany – například jeho reklamní partneři. Třetí strany umí z údajů získaných prostřednictvím reklamních souborů cookies vytvořit profil uživatelových zájmů, na jehož základě zobrazují uživateli relevantní reklamy na jiných stránkách. Reklamní soubory cookies neukládají přímo osobní informace uživatele, ale umí jednoznačně identifikovat prohlížeč a internetové zařízení. Uvedené soubory cookies se po zavření prohlížeče nevymažou; natrvalo se uloží v uživatelově počítači nebo jiném zařízení.

4. Soubory cookies, které provozovatel používá a možnosti jejich nastavení

Provozovatel používá na svých webových stránkách následující typy souborů cookies:

All cookie information is subject to change by the service providers. We update this information regularly.

Functional

Required functional

Názov Účel Trvanie Pôvod
Relácia (Drupal) has_js Využíva sa na overenie aktívnosti JavaScriptu za účelom zlepšenia užívateľskej skúsenosti. do zatvorenia prehliadača Prevádzkovateľ webu
Prihlásenie session_lifetime Využíva sa na zapamätanie si prihláseného užívateľa. 60 hodín
Nastavenie cookies cookiesjsr Využíva sa na uloženie nastavenia Cookies. 1 rok
Upozornenie custom_popup_shown_block-upozornenie Využíva sa na uloženie informácie o tom, či používateľovi bolo zobrazené vyskakovacie okno s dôležitými informáciami pred vstupom na stránku. 1 rok

Analytické cookies

Google Analytics

Název Účel Trvání Původ
Google Analytics _gid získávání statistických údajů o používání webových stránek 24 hodin Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
_ga 2 roky
_gat 10 minut

Všeobecná pravidla ochrany soukromí společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1&hl=cs , bližší informace týkající se ochrany osobních údajů v rámci služby Google Analytics naleznete zde .

Obecné nastavení souborů cookies v prohlížeči

Obecně můžete zabránit vytváření souborů cookies příslušným nastavením webového prohlížeče, tak, aby vás informoval o používání souborů cookies a mohli jste se individuálně rozhodnout, zda chcete soubor cookies přijmout nebo odmítnout. Webový prohlížeč může být nastaven na automatické přijímání souborů cookies za určitých podmínek, dále je může vždy odmítnout nebo automaticky odstranit při zavření prohlížeče. Odmítnutí souborů cookies může omezit funkčnost webových stránek.

Návod pro blokování a vymazání cookies z nejčastěji používaných prohlížečů

Mozilla: https://support.mozilla.org/cz/kb/povolení-zakázání-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac